Arodbiedrība

LIZDA  ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990.gada19.maijā un šobrīd ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā. Tā apvieno 1248 pirmorganizācijas ar 27 500 biedriem. Tā apvieno izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, kā arī pensionārus un individuālā darba darītājus, kuri strādājuši šajās nozarēs.

Mērķis – apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai paustu savu viedokli un aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētāja ir Valija Nāburga.

2015. gadā skola ieguva Pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes nosaukumu.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) mājas lapa: http://www.lizda.lv