Ēdināšana

   Visiem skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas. 

    Skola piedāvā:  brokastis, pusdienas, launagu.

 

   

NEDĒĻAS ĒDIENKARTE

PUSDIENAS  

BROKASTIS UN LAUNAGS

 

SAMAKSA PAR ĒDINĀŠANU

 Brokastis un launags tiek maksāts pēc Kuldīgas novada pašvaldības 
izsūtītām kvītīm uz e-pasta adresēm skolēnu vecākiem.

Rekvizīti:

Kuldīgas novada pašvaldība

konts LV26UNLA0011001130401
reģ. Nr.90000035590

Lūdzu katru mēnesi pirms maksāšanas saskaņot summu ar lietvedi, zvanot pa tālruni: 6335011629604186no plkst. 8.00 līdz 15.00!

Lūdzu informēt skolas medmāsu un klases audzinātāju par bērna diētu, pārtikas nepanesamību, alerģiju, vai citām specifiskām ēdināšanas vajadzībām!

 

  PAPILDUS BEZMAKSAS PUSDIENĀM:

 Skola piedalās programmās SKOLAS PIENS un SKOLAS AUGLIS.

 2 reizes nedēļā skolēni tiek iepriecināti ar svaigiem augļiem vai dārzeņiem un pienu.