Konsultāciju grafiks

APSTIPRINU:

Kuldīgas Alternatīvās

 sākumskolas direktore L.Dermane

                                                                                                                              Rīk. Nr . 1 – 9/ 36  02.03.2018.

 

Skolotāju individuālo nodarbību grafiks 2017./2018.m.g.

Skolotājs

Laiks

Vieta

 Stundas

Marika Reiha

Otrdien un ceturtdien

no 13:50 – 14:50.

34.kab.

2

Saiva Peskopa

Pirmdien no 13:50 – 14:50,

 ceturtdien no 13:00 – 14:00

21.kab.

2

Santa Reimane

Otrdien, ceturtdien no 13:50 – 14:50.

22.kab.

2

Sandra Poriņa

Ceturtdien no 13:50 – 14:50.

Direktora vietn.kabinets

1

Valija Nāburga

Otrdien, trešdien, ceturtdien

 no 13:50 – 14:30.

35.kab.

 

2

Dace Līniņa

 

Otrdien un ceturtdien

no 13:00 – 14:30.

16.kab.

3

Daiga Šmēdiņa

 

Pirmdien no 14:00 – 15:00.

bibliotēka

1

Guntra Krūkliņa

 

Ceturtdien no 14:35 – 15:15.

Karjeras centrs

0,7

Lorita Dermane

Otrdien no 13:50 – 14:30

direktora kab.

0,7

Inta Poļikova

Pirmdien, trešdien no 8:15 – 8:55,

otrdien, trešdien no 13:45 – 14:35

24.kab.

3

Sangrita Upeniece

Pirmdien no 8:15 – 8:55,

ceturtdien no 14:30-15:50

31.kab.

2

Māris Saulgriezis

 

Ceturtdien no 13:35 – 14:35.

Mājturības un tehnoloģ. II kab.

1

Līga Zeidaka

Trešdien no 14:30 – 15:30.

Sporta zāle

1

Santa Vickope

Otrdien, ceturtdien

no 13:50 – 14:50.

25.kab.

2

Inese Vitte

Trešdien no 14:35 -15:05,

 ceturtdien no 13:50 – 15:20.

23.kab.

2

Ineta Kronberga

Pirmdien, trešdien no 8:15 – 8:55 un

no 13:45 – 14:20,

otrdien no 13:45 – 14:15.

20.kab.

3

Lāsma Balode

Pirmdien no 13:40 – 14:40

 un ceturtdien no 13:00 – 15:00

 17.kab.

3

Ilona Incenberga

Pirmdien, trešdien no 8:15 – 8:55 un

no 13:45 – 14:20,

otrdien no 13:45 – 14:15.

18.kab.

3

Signe Lūse

Otrdien no 15:00 – 16:00.

6.kab.

1

Inese Freimane

Pirmdien no 15:30 – 16:30.

26.kab.

1

Aira Bērzkalne

Pirmdien no 14:20 – 15:20.

29.kab.

1

Vineta Pērkone

Otrdien no 15:00 – 15:40.

30.kab.

0,7

Agnese Melne

Pirmdien no 13:50 – 14:50.

Brīvā laika centrs

1

* Ja skolēnam, objektīvu apstākļu dēļ, nav iespējams apmeklēt konsultācijas norādītajā laikā, vienmēr var vienoties individuāli par citu iespējamo konsultāciju laiku.