Mēneša pasākumu plāns

2017./2018.mācību gada

APRĪĻA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

3.-6.

Dabas nedēļa.

3.

Lieldienu pasākums.

4.

Izstādes “Daba mostas” atklāšana. (Veidojam, līmējam, zīmējam utt.)

4.

Skatuves runas konkurss 2.kārta Kandavā.

6.

Projekta darbu noslēgums. Prezentējam paveikto.

12.

Novada olimpiāde matemātikā 4.klasei.

13.

Reģionālā olimpiāde Liepājā 3.klasēm.

16.-20.

Konkurss pa klasēm “Putnu dienas”.

17.

Novada informātikas olimpiāde 5.-7.klasēm.

18.

Novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-8.klasēm.

18.

Jauno satiksmes dalībnieku sacensības.

18.

Folkloras reģionālais sarīkojums Ventspilī.

21.

Skolas talka.

24.

Kuldīgas novada rīkotais “Pavasara kross”.

25.

Novada dabaszinību olimpiāde 5.klasēm.

26.

 Konkurss “Talantu šovs”.

Visu mēnesi

Akcija „Tīrai Latvijai”- izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

1.

Novada mājturības un tehn. olimpiāde II  6.klasēm.

2.

Novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasei.

5.

Koru skate.

6.

4.klasei stafetes Liepājā – projekts “Sporto visa klase”.

7.

6.klašu ekskursija uz Rīgu.

8.

Kuldīgas novada skatuves runas konkurss.

9.

Projekta diena.

9.

Latvijas skolēnu 71.spartakiādes fināls tautas bumbā Dobelē.

9.

Konkurss meitenēm “Supermeitene”.

12.-16.

Brīvlaiks.

22.

Folkloras konkurss “Klaberjakte”.

27.

Konkurss “Gudrā pūce” 1.klasei.

28.

“Sporto visa klase” Kuldīgas Sporta manēžā 3.klasēm.

Visu mēnesi

Turpinām zaļo augu audzēšanu, degustēšanu.

Visu mēnesi

Akcija „Tīrai Latvijai”- izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

2.

Sveču dienas izstāde. (Darbi brīvā tehnikā.)

3.

Vokāli instrumentālo un popgrupu skate “No baroka līdz rokam”.

5.-9.

1.klašu brīvlaiks.

7.

Novada kombinētā olimpiāde 2.kl.

8.

Pirmsskolas bērnu rotaļu rīts “Pirmais 100”.

12.

Novada konkurss latv.val. 6.klasēm.

12.-14.

Darbojas Valentīndienas pasts.

12.-16.

Latviešu valodas nedēļa.

13.

1.klasēm “Burtiņu svētki”.

14.

Valentīna diena. Skolā ierodamies sārtās drēbēs.

15.

Skatuves runas konkurss.

15.

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”1.kārta.

16.

Novada matemātikas olimpiāde 5.,6.klasēm.

16.

Ieskandinām Meteņa dienu.

27.

5.a klase piedalās stafetēs “Sporto visa klase”

28.

Novada mājt. un tehn. olimpiāde 6.klasēm.

Visu mēnesi

Sējam un audzējam zaļumus, ievērojot bioloģisko daudzveidību.

Visu mēnesi

Akcija „Tīrai Latvijai”- izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

16.-17.

Viktorīnas  “ Bioloģiskā daudzveidība”  turpinājums 1.-3.kl.

17.

Plkst.17:30 Skolas vecāku padomes sēde.

18.

CSD “ Gribu būt mobils”  Liepājas pusfināls Kuldīgā 6.kl.

19.

Projekta diena.

19.

Barikāžu atceres diena skolā.

19.

Noslēgums „Bērnu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu balsošanai.

30.

Komandu spēle “ Tautas bumba”  4.-5.klasēm.

31.

Novada olimpiāde matemātikā 3.klasēm.

Visu mēnesi

Turpinās izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

Visu mēnesi

Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums “ Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

4.

Pirmā Advente skoliņā. Pie mums viesojas S.Annas draudzes mācītājs Mārtiņš Burke Burkevics.

Tiekamies plkst.10:40 trešajā stāvā iepretim direktores kabinetam.

11.

Otrā Advente skoliņā. Tiekamies plkst.10:40 trešajā stāvā iepretim direktores kabinetam.

11.-15.

Mākslas nedēļa.

14.

Plkst.9:00 skolas skolēniem mēģinājums KKC.

Plkst.17:00 Kuldīgas Kultūras Centrā  Ziemassvētku koncerts, kurā mīļi tiek gaidīti mūsu skolas skolēnu vecāki!

15.

Latvijas veselības diena. Pasākums 3.a klasei  “ Veselīgs dzīvesveids” .

18.

 Trešā Advente skoliņā. Tiekamies plkst.10:40 trešajā stāvā iepretim direktores kabinetam.

19.-20.

Viktorīna “ Bioloģiskā daudzveidība” 1.-3.kl.

Visu

mēnesi

„Bērnu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu lasīšana un vērtēšana.

Visu mēnesi

Labdarības akcija “ Dalies mīlestībā!”

Visu mēnesi

Turpinās izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

Visu mēnesi

Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums “ Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons.”

22.

Liecību izdošana. Klašu eglītes.

Brīvā laika centrs strādā līdz plkst.15:00.

 

Ziemas brīvlaiks no  25. decembra – 2018. gada 5. janvārim.

 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

30.okt.-

3.nov.

EKO skolas Rīcības dienas. Makulatūras vākšana, EKO maisiņa pagatavošana, augļu degustēšana, informācijas iegūšana par palmu eļļas kaitīgumu.

3.

“Sporto visa klase” atklāšana Valmierā 3.kl.

9.

Novada konkurss “Pagasts-pilsēta-valsts” 6.kl.

9.

Konkurss “Lāčplēšpuika 2017” skolas zēniem.

9.

Klases vakars 3.a un 3.b kl.

10.

Ieskandinām Mārtiņdienu. Radošo darbu izstāde “Mārtiņgailis” (veidojam, līmējam, zīmējam, kombinējam)

14.

5.a klases Labais darbs projektam “Sporto visa klase” sadarbībā ar 1.klasi  “Veselā miesā – vesels gars”.

17.

Plkst.8:30 Svinīgā līnija – Latvijas 99. dzimšanas dienas atzīmēšana.

24.

 Projekta diena.

27.nov.-1.dec.

Matemātikas nedēļa.

Visu

mēnesi

„Bērnu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu lasīšana un vērtēšana.

Visu mēnesi

Akcija „Tīrai Latvijai”- izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

2.-6.

Zīmējumu izstāde  “Mana skolotāja”.

3.-10.

EKO padomes vēlēšanas, skolas vides novērtējums. Prezentācija mazajā sporta zālē. Aicināti visi skolas skolēni.

6.

Skolotāju dienas svētki skolā. 6.klašu skolēni vada stundas.

10.

Plkst. 18:00  skolas vecāku sapulce. Tikšanās ar Kuldīgas pilsētas Domes pārstāvjiem.

12.

5.klašu ekskursija uz Liepāju.

18.

6.klašu ekskursija uz Rīgu.

18.

VUGD konkurss 5.klasēm “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

19.

 Pasākums 5.klašu skolēniem “ Ielec tīnī!” 

 (plkst.16:00-19:00)

20.

Projekta diena.

Visu

mēnesi

„Bērnu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu lasīšana un vērtēšana.

Visu mēnesi

Konkurss “Veselīgs uzturs”.

Visu mēnesi

Putras dienas. Pēc izvēles: degustējam, veidojam reklāmas, rakstām receptes u.c.

Visu mēnesi

Akcija „Tīrai Latvijai”- izlietoto bateriju un makulatūras vākšana.

23.-27.

Brīvlaiks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRA PASĀKUMU PLĀNS

Datums

Pasākums

1.

Zinību diena plkst.11.00.

4.-8.

Adaptācijas nedēļa skolā.

4.

Bērnu žūrijas grāmatu starts!

5.

5. klases dodas uz Kuldīgas pilsētas muzeju un kino.

5.

 3.a,b un 6.a,b klases dodas uz kino.

5.

2.klases dodas uz  Kuldīgas pilsētas bibliotēku.

6.

1.klases dodas uz Kuldīgas pilsētas bibliotēku.

6.

5.klašu pārgājiens uz Riežupes dabas parku.

7.

2.klašu ekskursija uz Ventspili.

8.

5.-6.klašu tikšanās ar reperi Elviju Jefišovu.

8.

Radošo darbu izstāde veltīta Tēvu dienai.

9.

Eiropas kultūras dienas ietvaros Leons Kļaviņš no 6.a klases uzstājas Rundāles pilī.

8.-10.

JSD Latvijas izlases nometne “Baložos”

11.

Lekcija 1., 2.klasēm par bērnu traumatismu.

11.-15.

Dzejas dienu radošie darbi - izstāde “Ziedi dzejā”. (Sagatavot ziedu kompozīciju, klāt pievienojot sameklētu vai paša sacerētu dzejoli.)

12.

4.klašu ekskursija uz Jaunpili.

12.-19.

Eiropas JSD sacensības Albānijā.

18.-23.

Drošības nedēļa.

19.

Skolas vecāku padomes sēde.

22.

3.klašu ekskursija uz Ventspili.

25.- 29.

Dabas nedēļa.

26.

Plkst.17.30 skolas vecāku sapulce, pēc tam klašu vecāku sapulces.

29.

Miķeļdienas tirdziņš.