Uzņemšana skolā

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai skolā notiek darba dienās no 9:00-15:30 direktores vai lietvedes kabinetā

 Piltenes ielā-25, 3.stāvā, Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā.

Telefons: 63350118, 29579026 - direktore Lorita Dermane

 

Nepieciešamo dokumentu saraksts iestājoties skolā

 1. Vecāku vai aizbildņa iesniegums. (veidlapa uzņemšanai skolā veidlapa uzņemšanai pirmsskolā)

 2. Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai skolai (iestājoties 1.klasē).

 3. Dzimšanas apliecība vai tās kopija, uzrādot oriģinālu.

 4. Iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, uzrādot oriģinālus (bērnu dārza izziņa, liecība, sekmju izraksts).

 5. Medicīnas dokumenti:
  - Medicīniskā karte 026/U
  - Potēšanas karte 063/U

 6. Fotogrāfija

 7. Iepazīšanās ar audzinātājām, divu dienu apmeklējums skolā katru gadu notiek jūnija pirmajā nedēļā ( datumi tiks precizēti)

Laipni lūgti un gaidīti mūsu skolā!

Administrācija.