Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas skolotājas

Lorita Dermane
Skolas direktore
Sandra Poriņa
Direktores vietniece izglītības jomā
Sandra Blumberga
Direktores vietniece audzināšanas jomā
Ineta Kronberga
2.a klases skolotāja
Ilona Incenberga
2.b klases skolotāja
Inta Poļikova
2.c klases skolotāja
Saiva Peskopa
3.a klases skolotāja
Inese Vitte
3.b klases skolotāja
Santa Vickope
4.a klases skolotāja
Santa Reimane
4.b klases skolotāja
Lāsma Balode
1.a klases skolotāja
Dace Līniņa
1.b klases skolotāja
Sangrita Upeniece
6.a klases skolotāja
Agnese Melne
6.b klases skolotāja
Līga Zeidaka
5.a klases skolotāja
Marika Reiha
5.b klases skolotāja
Vallija Nāburga
Angļu valodas skolotāja